Smarter basic program

 

Smarter programi su napravljeni na temelju NLP-a (Neuro Lingvističko Programiranje). Bave se razvojem socijalnih i intelektualnih veština koje čine ogromnu pozitivnu razliku u 21.veku kod mladih ljudi.

Benefiti Smarter basic programa

 • Razvijanje lične svesti i samopouzdanja
 • Odlična komunikacija sa vršnjacima
 • Rešavanje treme
 • Usmerenost na rezultate i ciljeve
 • Odlični školski rezultati
 • Kvalitetan odnos sa autoritetima i roditeljima
 • Postizanje emotivne ravnoteže
 • Upravljanje kritikom


Kako radimo?

 • Smarter Basic program traje mesec dana, 1 nedeljno x 3h, tokom vikenda
 • Grupe su koncipirane tako da svaki polaznik od edukacije dobije maksimum
 • Grupe su 10 -12 dece
 • Energično i stimulativno okruženje
 • Treniramo veštine sa vrhunskim trenerima
 • Kroz različite vežbe tokom treninga mi polaznike stavljamo u izazovne situacije gde primenjuju znanja i kroz iskustvo uče
 • Radimo zajedno, stičemo iskustva, kreiramo ono što želimo i tražimo rešenja. Rešenja uvek ima.
  Svi naši polaznici dobijaju fenomenalan i koristan radni materijal
 • Organizujemo vežbe dva puta mesečno na različite teme gde pratimo razvoj i implementaciju naučenog (vežbe su za polaznike koji su završili  basic i advanced programe).

Pokušajte da zamislite svoje dete za pet godina od danas kako raste bez usvojenih veština koje sada znamo da su imperativ u 21. veku. Nije spremno, suočava se sa nedostatkom samopouzdanja, ne zna šta želi od života, izostaje motivacija u ključnim situacijama i emotivno prihvata svaku kritiku, nezadovoljno je i često tužno. Komunikacija koja se svodi na skraćene poruke, bez poente ili je ćutanje i sleganje ramenima glavni argument.

A sada pomislite na budućnost vašeg deteta koja je za pet godina od danas. Dete koja već pet godina vežba nove veštine , samosvesno je i samouvereno, spremno da ostvari svoje ciljeve. Odlučni da imaju vrhunsku uticajnu komunikaciju. Razvili su sposobnost da informacije kojima smo bombardovani sa svih strana, filtriraju i upravljaju njima. Zamislite vaše dete kako je svesno svoje autentičnosti, ume da upravlja vremenom i resursima. Fantastično, zar ne?

Hajde da radimo u istom smeru, Vi i mi zajedno. Da podržimo razvoj generacije koja će ovaj svet učiniti fantastičnim mestom za život.

Svet je pun istih i sličnih, treba nam lična autentičnost svakog od nas da napravimo bolje mesto za sve nas.

Pozovite nas